WOFEX 2003
Ph.D. Workshop of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky

wofex.vsb.cz
wofex@vsb.cz

24.-25. září 2003
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava

WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. První ročník by měl otevřít platformu pro výměnu zkušeností doktorandů a školitelů. Očekává se prezentace práce doktorandů prezenčního i kombinovaného studia. Workshop se bude konat ve dnech 24.-25.9. 2003 na učebnách B. Na workshopu budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia. Tyto příspěvky budou publikovány ve sborníku workshopu, ktery bude vydán až po jeho konání.

Ze zaslaných příspěvků budou vybráni studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků. Vybraní studenti budou finančně odměněni. Tento způsob odměňováni nahradí dosavadní odměny udělované na konci roku. Výběr příspěvků provede komise jejíž složení navrhnou oborové rady.

Workskopu se mohou, po zaplacení příslušného poplatku, zúčastnit i mimofakultní účastníci.

Předseda komise

doc. RNDr. Václav Snášel, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FEI