Kapitola 8. XML

Abstrakt

XML už na poli IT nějakou dobu působí. Ne každému je ale jasné, o co vlastně jde a k čemu je to dobré. Pokud i vy patříte k této skupině, můžete se v této kapitole dozvědět něco nového o tomto jazyce a různých způsobech jeho využití. V neposlední řadě se s XML naučíme pracovat prostřednictvím jazyka C#.