4. Práce s XML souborem

4.1. Načítání z XML souboru

Vezměme si příklad, ve kterém budeme chtít vygenerovat HTML stránku s recepty uloženými v XML souboru. Data mají strukturu jako v kuchařce ze sekce Tvorba dokumentu. Data z XML souboru lze načíst opět různými způsoby. my použijeme třídu XmlTextReader, která umožňuje jednosměrné načítání dat. Aby tato data byla uchována v rozumné odpovídající struktuře, nabízí C# třídu XmlDocument.

[ukázka kódu]
using System.Xml;
...
XmlDocument myXml;

// xmlReader bude nacitat data ze souboru kucharka.xml
XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader("kucharka.xml");
myXml.Load(xmlReader);
...

4.2. Zpracování načtených dat

Nyní, když máme data načtená, můžeme s nimi pracovat.

Nejprve se ale podívejme na některé metody přístupu k datům v XmlDocument.

4.2.1. Metody přístupu k datům objektu XmlDocument

Tak, jak je dokument strukturován v XML souboru, můžeme přistupovat k jednotlivým elementům či atributům i my. Budeme chtít získat hodnotu elementu uvedeného v následujícím výpise XML souboru.

[ukázka kódu]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kucharka>
 <recept nazev="testovaci krme">
  <postup>---TENTO TEXT CHCEME ZISKAT---</postup>
 </recept>
</kucharka>

Vidíme v něm, že se zde nachází deklarace, následuje první - kořenový - element kucharka, následuje element-potomek recept a ten má element-potomka postup. Pokud chceme získat hodnotu elementu postup právě na této úrovni, v C# to provedeme následovně. XML soubor již máme načtený v instanci třídy XmlDocument s názvem myXml.

[ukázka kódu]
myXml.ChildNodes[1].ChildNodes[0].ChildNodes[0].InnerText;

Vlastnost ChildNodes vrací uzly-potomky předchozího uzlu. Operace myXml.ChildNodes[1] nám tedy vrátí uzel kucharka. Postupným zanořováním do stromu se dostaneme až k hledané hodnotě.

V praxi se ovšem stane, že nevíme, zda uzel, na který právě ukazujeme, je ten náš - tedy uzel postup. Naštěstí stačí ověřit, zda souhlasí jméno uzlu.

[ukázka kódu]
if(myXml.ChildNodes[1].ChildNodes[0].ChildNodes[0].Name == "postup")
 System.Console.WriteLine(myXml.ChildNodes[1].ChildNodes[0].ChildNodes[0].InnerText);

Díky podobným konstrukcím můžeme vytvořit libovolně hluboké zanoření do stromu XML dokumentu.

4.2.2. Generování HTML kódu ze souboru kucharka.xml

V předchozím odstavci jsme si objasnili základní metody přístupu k uzlům objektu XmlDocument. Nyní si vygenerujeme kuchařku tak, aby byla zobrazitelná a snadno čitelná v internetovém prohlížeči. Postupně si budeme vypisovat jednotlivé úseky metody Main() ve třídě XMLCtecka. Tato třída obsahuje kód pro generování HTML kódu.

Pro objasnění - metoda ZapisText(string text) do výsledného HTML souboru zapisuje jednotlivé řádky.

[ukázka kódu]
XMLCtecka ctecka = new XMLCtecka();
...
foreach(XmlNode receptNode in mainNode) {
 if(receptNode.Name == "recept") {
  // zapise nazev receptu
  ctecka.ZapisText("<h2>" + receptNode.Attributes["nazev"].Value + "</h2>");
  ctecka.ZapisText("\n<b>Potřebné přísady:</b>\n<ul>");
  
  // zacne vypisovat jednotlive prisady
  foreach(XmlNode node in receptNode) {
    // muze zde byt i uzel postup
    if(node.Name == "ingredience") {
      ctecka.ZapisText("\n<li>");
      // vysledek bude ve tvaru napr.: 2 x lzice - olej
      ctecka.ZapisText(node.Attributes["mnozstvi"].Value + " x ");
      ctecka.ZapisText(node.Attributes["jednotka"].Value + " - ");
      ctecka.ZapisText(node.Attributes["nazev"].Value + "</li>");
    }
  }
  ctecka.ZapisText("</ul><br>");
  
  // nasleduje vypsani postupu vareni
  foreach(XmlNode node in receptNode) {
    if(node.Name == "postup") {
      ctecka.ZapisText("\n<div class='postup'><b>Postup:</b><br>");
      ctecka.ZapisText(node.InnerText + "</div>");
    }
  }
  ...
}
[příklad ke stažení]

Zde se nachází příklad na výše uvedené získávání elementů z XML souboru a generování kuchařky. Zde se nachází XML dokument kucharka.xml

4.3. Zapsání dat do XML souboru

Podobně, jako jsme data z XML souboru načítali pomocí XmlTextReaderu, data určená pro zápis do XML souboru budeme zapisovat s pomocí třídy XmlTextWriter. V této třídě budou pro základní práci s XML souborem užitečné zejména metody

 • XmlTextWriter.WriteStartDocument()

  Zapíše na daný výstup deklaraci XML dokumentu

 • XmlTextWriter.WriteStartElement()

  Zapíše na daný výstup element

 • XmlTextWriter.WriteAttributeString()

  Zapíše na daný výstup k elementu naposled připojenému určený atribut

 • XmlTextWriter.WriteEndElement()

  Zapíše na daný výstup koncovou značku pro tag naposledy vypsaný pomocí WriteStartElement()

Následující kód zapíše na konzolu data jako XML dokument.

[ukázka kódu]
using System.Xml;
...
 XmlTextWriter tw = new XmlTextWriter(System.Console.Out);
  
 tw.WriteStartDocument();
  tw.WriteStartElement("birthday");
  tw.WriteStartElement("day");
   tw.WriteString("22");
  tw.WriteEndElement();
  tw.WriteStartElement("month");
   tw.WriteString("12");
  tw.WriteEndElement();
  tw.WriteStartElement("year");
   tw.WriteString("1979");
  tw.WriteEndElement();
 tw.WriteEndElement();
...