3.6.3. Úlohy k řešení

  1. Navrhněte rozšíření rozhraní Set o další typické množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl) a doplňte jejich implementace do třídy OrderedArraySet.
  2. Vytvořte třídu Zamestnanec obsahující jednoznačné osobní číslo zaměstnance, jeho jméno, příjmení a adresu a implementující metodu equals() a rozhraní Comparable na základě hodnoty osobního čísla. Dále vytvořte komparátor, zajišťující řazení osob podle abecedy. Zamyslete se nad tím, zda jsou všechny tři přístupy k porovnání zaměstnanců konzistentní (tj. zda equals() vrátí true, právě když compare() i compareTo() vrátí nulu.