3.7.5. Stromy s neomezeným větvením

Není-li omezen počet následníků uzlu stromu, pak hovoříme o stromu s neomezeným větvením. Tuto datovou strukturu můžeme realizovat přirozeně tak, že každý uzel stromu bude obsahovat seznam následníků:

class TreeNode { 
   Object value; 
   List   children; 
}

Jinou variantou je propojení každého uzlu s jeho nejlevějším následníkem a pravým sousedem. Tato varianta je výhodná například tam, kde potřebujeme zajistit statické přidělení paměti pro uzel stromu (např. v poli) - dynamický seznam následníků je nahrazen právě uvedenými dvěma ukazateli.

class TreeNode { 
   Object   value; 
   TreeNode firstChild; 
   TreeNode rightSibling; 
}

Podle konkrétní potřeby můžeme strukturu uzlu rozšířit ještě o ukazatel na nadřazený uzel; naopak lze prakticky využít i takové stromy, ve kterých každý uzel zná pouze svůj nadřazený uzel a další vazby neudržujeme.