2. ročník semináře na téma

Databáze, Texty, Specifikace a Objekty

Desná - Černá říčka

17. - 19. duben 2002Seminář DATESO 2002 se koná ve školícím a rekreačním středisku VŠB-TU Ostrava v Jizerských horách, Desná - Černá Říčka. Středisko se nachází v nadmořské výšce cca 700 m ve východní části Jizerských hor na úbočí pod přehradou Souš, na jih je 4km vzdálen Tanvald, na západ 14km Jablonec nad Nisou.
Příspěvky zasílejte nejpozději do: 15. 2. 2002
Oznámení o zařazení příspěvku: 1. 3. 2002
Příspěvek v camera-ready formě: 22. 3. 2002
Konání konference: 17.-19. 4. 2002

Informace k organizaci semináře

Příjezd do dějiště semináře je naplánován na středu 17.4.2002 večer a odjezd na 19.4. dopoledne. Veškeré příspěvky budou prezentovány ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním) ve čtvrtek 18.4.2002. Program semináře:

Dopolední blok (9:00-11:45)

Odpolední blok (14:00-17:15)
Style, template and example for camera-ready papers:
Notes: See the final version (4.4.2002) of transactions (for checking):CALL FOR PAPERS (Česky) (rtf ps pdf)
Sborník semináře (Anglicky) (pdf)

Účastníkům

Zájemci o účast na semináři DATESO 2002 mohou zaslat svoji kontaktní adresu organizačnímu výboru konference. Vyplněnou závaznou přihlášku (rtf ps pdf) zasílejte rovněž tak na adresu organizačního výboru:

VŠB - Technická univerzita
Yveta Geletičová
katedra informatiky FEI
tř. 17.listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: +420 069-732 3263
E-mail: yveta.geleticova@vsb.cz Subject: DATESO 2002

Příspěvky

Příspěvky na DATESO 2002 zasílejte (ve formátech PDF, PS nebo RTF) pomocí WWW prohlížeče, či elektronicky nebo poštou na níže uvedenou adresu. Příspěvky jsou zásadně v jazyce anglickém, v rozsahu cca. 10 stran A4. Příspěvky jsou recenzovány, o výsledku recenze Vás uvědomíme na uvedenou kontaktní adresu. V případě, že Váš příspěvek bude přijat, je nutno konečnou verzi upravit dle instrukcí, které Vám poskytne organizační výbor.

Příspěvky zasílejte na programový výbor:

Karel Richta
ČVUT FEL Praha, katedra počítačů
Karlovo nám. 13
12135 Praha 2
Czech Republic
tel: +420 2 2435 7319 (office)
fax: +420 2 298098
Email:richta@fel.cvut.cz


Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2002 organizuje

Programový výbor ročníku 2002

  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
  • Karel Richta, České Vysoké Učení Technické, Praha
  • Vladimír Sklenář, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Václav Snášel, VŠB-Technická Univerzita, Ostrava

Organizační výbor ročníku 2002

(všichni VŠB-Technická Univerzita)K programu semináře

  • Program semináře DATESO se skládá z vybraných referátů. Referáty představují výběr ze zaslaných přípěvků. Prostor vyhrazený pro prezentaci referátu je cca 30 min.
  • Součástí semináře je i doplňkový program, který usnadňuje bližší seznámení účastníků.

Konferenční poplatky

Poplatky za ubytování a stravování se platí hotově v recepci střediska.

Základní vložné:
(sborník, konferenční poplatek). Úhrada na účet 127089559/0300 (ČSOB, Ostrava-Poruba), var. symb. 420370.
400,- Kč
Ubytování:
(2 x nocleh)
280,- Kč
Stravování:
(2 x plná penze)
260,- Kč