Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2003 organizuje

Programový výbor ročníku 2003

  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
  • Karel Richta, ČVUT, Praha
  • Václav Snášel, VŠB-Technická Univerzita, Ostrava
  • Pavel Zezula, Masarykova Univerzita, Brno

Organizační výbor ročníku 2003

(všichni VŠB-Technická Univerzita)