Informace k organizaci semináře

Příjezd do dějiště semináře je naplánován na středu 9.4.2003 a odjezd na 11.4. dopoledne. Veškeré příspěvky budou prezentovány ve dvou blocích (dopoledním a odpoledním) ve čtvrtek 10.4.2003. K dispozici bude notebook a dat. projektor.
Program semináře:

Dopolední blok (9:00-11:45)

Odpolední blok (14:00-17:15)