Časový plán

Zaslání nabídnutých příspěvků: 24. 3. 2003
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 27. 3. 2003
Finální (camera ready) verze příspěvků: 3. 4. 2003
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 3. 4. 2003
Konání semináře: 9.-11. 4. 2003