Seminář na téma

Databáze, Texty, Specifikace a ObjektyDATESO je seminář určený pro setkání příznivců databází, zpracování textů, specifikací a objektů, zaměřený na teoretické a technické základy informačních technologií, osvědčené postupy a vývojové trendy.
DATESO je zamýšleno mimo jiné jako prostor pro setkání doktorandů a školitelů, kde mohou diskutovat své nové nápady, myšlenky a témata.Letošní ročník je zaměřen hlavně na problémy ukládání a vyhledávání textových a semistrukturovaných dat.