Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2004 organizuje

Programový výbor ročníku 2004

  • Václav Snášel (předseda), VŠB-TU, Ostrava
  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
  • Karel Richta, ČVUT, Praha
  • Vojtěch Svátek, VŠE, Praha
  • Peter Vojtáš, UPJŠ, Košice

Organizační výbor ročníku 2004 (všichni VŠB-Technická Univerzita)

  • Pavel Moravec (organizace, WWW stránky konference, problémy s odesláním příspěvků)
  • Yveta Geletičová (platby, finance, registrace)
  • Michal Kolovrat
  • Marek Andrt
  • Aleš Keprt