Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 31. 1. 2004
Zaslání nabídnutých příspěvků: 6. 2. 2004
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 25. 2. 2004
Finální (camera ready) verze příspěvků: 7. 3. 2004
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 4. 4. 2004
Konání semináře: 14.-16. 4. 2004