Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2005 organizuje

Programový výbor ročníku 2005

  • Karel Richta (předseda), ČVUT, Praha
  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
  • Václav Snášel, VŠB-TU, Ostrava
  • Vojtěch Svátek, VŠE, Praha
  • Peter Vojtáš, UPJŠ, Košice

Organizační výbor ročníku 2005