Informace k organizaci semináře

Příjezd do dějiště semináře je naplánován na středu 13.4.2005 a odjezd na 15.4. dopoledne. Příspěvky budou prezentovány ve čtvrtek 14.4.2005. K dispozici bude notebook a dat. projektor. Prezentace může být ve formátu PPT (PowerPoint) či PDF, prezentovat je nutno anglicky.

Předběžný program semináře

Dopolední blok (9:00-11:45)

Comparison of parallel and random approach to a candidate list in the multifeature querying
Peter Gurský
9:00-9:25
Relational Data Mining and GUHA
Tomáš Karban
9:25-9:50
Text Compression: Syllables
Jan Lánský, Michal Žemlička
9:50-10:15
Přestávka10:15-10:30
  
Finite State Automata as a Data Storage
Marian Mindek, Martin Hynar
10:30-10:55
Characteristics of cosymmetric association rules
Michal Burda, Marian Mindek, Jana Šarmanová
10:55-11:20
Unsupervised clustering with growing self-organizing neural network -- a comparison with non-neural approach
Martin Hynar, Michal Burda, Jana Šarmanová
11:20-11:45

Odpolední blok (16:15-19:00)

Text mining tool for ontology engineering based on use of product taxonomy and web directory
Jan Nemrava, Vojtěch Svátek
16:15-16:40
Multimedia information extraction from HTML product catalogues
Martin Labský, Pavel Praks, Vojtěch Svátek, Ondřej Šváb
16:40-17:05
On classification of XML document transformations
Jana Dvořáková
17:05-17:30
Přestávka17:30-17:45
  
Testing Dimension Reduction Methods for Text Retrieval
Pavel Moravec
17:45-18:10
Query optimization by Genetic Algorithms
Suhail S. J. Owais, Pavel Krömer, Václav Snášel
18:10-18:35
Vector model improvement by FCA and Topic Evolution
Jan Martinovič, Petr Gajdoš
18:35-19:00