Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 31. 1. 2005
Zaslání nabídnutých příspěvků: 6. 2. 2005
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 25. 2. 2005
Finální (camera ready) verze příspěvků: 6. 3. 2005
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 4. 4. 2005
Konání semináře: 13.-15. 4. 2005