Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2006 organizuje

Programový výbor ročníku 2006

  • Václav Snášel, VŠB-TU, Ostrava (předseda)
  • Karel Richta, ČVUT, Praha
  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
  • Vojtěch Svátek, VŠE, Praha
  • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova, Praha

Organizační výbor ročníku 2006