Pokyny pro finální podobu příspěvků

Pro finální podobu příspěvků je nutno použít styl LLNCS vydavatelství Springer Verlag určený pro oblast Computer Science, konkrétně verzi pro sborníky konferencí a jiné více autorské publikace (sborník je lokální a nevydává ho nakladatelství Springer Verlag). Styl je k dispozici pro LaTeX2e a Microsoft Word. Další informace naleznete na stránce Springer Verlag.

Příspěvky musí být napsány Anglicky, preferovaným formátem pro odevzdání finální podoby příspěvku je LaTeX2e. Délka příspěvku by měla být přibližně 10 - 12 stran ve formátu LLNCS.

Abstrakt a nabídku příspěvku, určenou k recenzi, odešlete pomocí systému pro zasílání abstraktů/příspěvků, umístěného na stránkách konference, nejlépe ve formátu RTF, PS nebo PDF.

Příspěvky jsou recenzovány a autoři budou vyrozuměni o přijetí či zamítnutí svého příspěvku na kontaktní adresu, uvedenou při jeho zaslání. Bude-li Váš příspěvek přijat, vložte finální verzi příspěvku v jednom ZIP archívu (obsahujícím zdrojové texty příspěvku ve formátu LaTeX a všechny obrázky) nebo souboru RTF.

Používáte-li BibTeX, vložte jím vygenerované bibliografické informace do finálního článku

LLNCS styl:

Všechny uvedené soubory můžete získat v jednom archivu. U českých verzí stylu naleznete i ukázkové "příspěvky", připravené pro konferenci Znalosti 2003.

Pokud bude mít s uvedenými styly nějaký problém, kontaktujte člena organizačního výboru Pavla Moravce.