Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 5. 2. 2006
Zaslání nabídnutých příspěvků: 12. 2. 2006
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 13. 3. 2006
Finální (camera ready) verze příspěvků: 17. 3. 2006
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 14. 4. 2006
Konání semináře: 26.-28. 4. 2006