Seminář na téma

Databáze, Texty, Specifikace a ObjektyDATESO je seminář určený pro setkání příznivců databází, zpracování textů, specifikací a objektů, zaměřený na teoretické a technické základy informačních technologií, osvědčené postupy a vývojové trendy.
DATESO je zamýšleno mimo jiné jako prostor pro setkání doktorandů a školitelů, kde mohou diskutovat své nové nápady, myšlenky a témata.Letošní ročník je zaměřen hlavně na nativní XML databáze, vyhledavaní v textových a semistrukturovaných datech, vyhledávání v multimediálních a biologických databázích, zpracovani RDF dat uložených v nativním XML úložišti, preferenční dotazování a formální specifikace bezpečnostně kritických systémů.