Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2007 organizuje

Programový výbor ročníku 2007

  • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha (předseda)
  • Karel Richta, ČVUT, Praha
  • Václav Snášel, VŠB-TU, Ostrava
  • Vojtěch Svátek, VŠE, Praha
  • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova, Praha
  • Tomáš Skopal, Univerzita Karlova, Praha

Organizační výbor ročníku 2007