Informace k organizaci semináře

Příjezd do dějiště semináře je naplánován na středu 18.4.2007 a odjezd na 20.4. dopoledne. Příspěvky budou prezentovány ve čtvrtek 19.4.2007. K dispozici bude notebook a dat. projektor. Anglický text prezentace může být ve formátu PPT (PowerPoint) či PDF, prezentovat je doporučeno také anglicky. Čas vymezený pro prezentaci příspěvků je 20 minut (+5 minut pro případné dotazy). Postery je možno prezentovat jako krátké sdělení v rozsahu 10-15 minut včetně případných dotazů.

Předběžný program semináře

Dopolední blok (9:00-11:45)

Syllable-Based Burrows-Wheeler Transform
Jan Lánský, Katsiaryna Chernik, Zuzana Vlčková
9:00-9:25
Improvement of Text Compression Parameters Using Cluster Analysis
Jiří Dvorský, Jan Martinovič
9:25-9:50
Genetic Algorithms in Syllable-Based Text Compression
Tomáš Kuthan, Jan Lánský
9:50-10:15
Přestávka10:15-10:30
  
Using XSEM for Modeling XML Interfaces of Services in SOA
Martin Nečaský
10:30-10:55
A Modular XQuery Implementation
Jan Vraný, Jan Žák
10:55-11:20
A Content-Oriented Data Model for Semistructured Data
Tomáš Novotný
11:20-11:45

Postery (15:45-16:15)

Work with Knowledge on the Internet - Local Search
Antonín Pavlíček, Josef Muknšnábl
(15:45-16:00)
The Use of Ontologies in Wrapper Induction
Marek Nekvasil
(16:00-16:15)

Odpolední blok (16:15-18:10)

Index-Based Approach to Similarity Search in Protein and Nucleotide Databases
David Hoksza, Tomáš Skopal
16:15-16:40
Using BMH Algorithm to Solve Subset of XPath Queries
David Toth
16:40-17:05
Přestávka17:05-17:15
  
Shape Extraction Framework for Similarity Search in Image Databases
Jan Klíma, Tomáš Skopal
17:15-17:40
Inductive Models of User Preferences for Semantic Web
Alan Eckhardt
17:40-18:05