Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 28. 1. 2007
Zaslání nabídnutých příspěvků: 2. 2. 2007
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 5. 3. 2007
Finální (camera ready) verze příspěvků: 11. 3. 2007
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 4. 4. 2007
Konání semináře: 18.-20. 4. 2007