Seminář na téma

Databáze, Texty, Specifikace a ObjektyDATESO je seminář určený pro setkání příznivců databází, zpracování textů, specifikací a objektů, zaměřený na teoretické a technické základy informačních technologií, osvědčené postupy a vývojové trendy.
DATESO je zamýšleno mimo jiné jako prostor pro setkání doktorandů a školitelů, kde mohou diskutovat své nové nápady, myšlenky a témata.Letošní ročník je zaměřen hlavně na vyhledávaní v textových a slabě strukturovaných datech, vyhledávání v multimediálních a biologických databázích, shlukování, kolekce tenzorových dat, kompresi dat, datové struktury pro vyhledávání a indexování na základě podobnosti, indexaci a vyhledávání XML dat, semantický web, formální specifikace a bezpečnostně kritické systémy.