Informace k organizaci semináře

Příjezd do dějiště semináře je naplánován na středu 16.4.2008 odpoledne (od 15:00) a odjezd na 18.4. dopoledne. Příspěvky budou prezentovány ve čtvrtek 17.4.2008. K dispozici bude notebook a dat. projektor. Anglický text prezentace může být ve formátu PPT (PowerPoint) či PDF, prezentovat je doporučeno také anglicky. Čas vymezený pro prezentaci příspěvků je 20 minut (+5 minut pro případné dotazy). Postery je možno prezentovat jako krátké sdělení v rozsahu 10-15 minut včetně případných dotazů.

Předběžný program semináře

Dopolední blok (9:00-11:45) - prezentace příspěvků

Inbox - A language for XML Integrity Constraints Description
Kateřina Opočenská, Michal Kopecký
9:00-9:25
Conceptual Model Based Normalization of XML Views
Martin Nečaský
9:25-9:50
Using taDOM Locking Protocol in a Functional XML Update Language
Pavel Strnad, Pavel Loupal
9:50-10:15
Přestávka10:15-10:30
  
Database Engineering from the Category Theory Viewpoint
David Toth
10:30-10:55
Tensor Decomposition for 3D Bars Problem
Jan Platoš, Jana Kočíbová, Pavel Krömer, Pavel Moravec, Václav Snášel
10:55-11:20
Developing Genetic Algorithms for Boolean Matrix Factorization
Václav Snášel, Jan Platoš, Pavel Krömer
11:20-11:45

Odpolední blok (16:00-18:15) - zvané přednášky

Towards Cost-based Optimizations of Twig Content-based Queries
Michal Krátký
16:00-16:45
Vector-Oriented Retrieval in XML Data Collections
Jaroslav Pokorný
16:45-17:30
Decathlon, conflicting objectives and user preference querying
Peter Vojtáš
17:30-18:15