Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 24. 2. 2008
Zaslání nabídnutých příspěvků: 24. 2. 2008
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 13. 3. 2008
Finální (camera ready) verze příspěvků: 10. 3. 2008
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 11. 4. 2008
Konání semináře: 16.-18. 4. 2008