Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků:
21. 2. 2009
Zaslání nabídnutých příspěvků:
21. 2. 2009
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků:
7. 3. 2009
Finální (camera ready) verze příspěvků:
19. 3. 2009
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků):
10. 4. 2009
Konání semináře:
15.-17. 4. 2009