Organizační struktura semináře DATESO

Seminář DATESO 2010 organizuje

Stálý řídící výbor ročníku 2010

 • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
 • Karel Richta, ČVUT, Praha
 • Václav Snášel, VŠB-TU, Ostrava

Programový výbor ročníku 2010

Organizační výbor ročníku 2010

 • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha (předseda)
 • Václav Snášel, VŠB-TU, Ostrava
 • Karel Richta, Univerzita Karlova, Praha
 • Vojtěch Svátek, VŠE, Praha
 • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova, Praha
 • Tomáš Skopal, Univerzita Karlova, Praha
 • Dušan Húsek, UI, AV ČR, Praha
 • Michal Krátký, VŠB-TU, Ostrava
 • Pavel Moravec, VŠB-TU, Ostrava
 • Irena Mlýnková, Univerzita Karlova, Praha
 • Michal Valenta, ČVUT, Praha