Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků: 28. 2. 2010
Zaslání nabídnutých příspěvků: 28. 2. 2010
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků: 15. 3. 2010
Finální (camera ready) verze příspěvků: 22. 3. 2010
Poslední termín registrace účastníků (včetně zaplacení poplatků): 1. 4. 2010
Konání semináře: 21.-23. 4. 2010