Logika a teorie pojmu

Na této stránce se budou postupně objevovat informace týkající se tohoto předmětu a také další (užitečné) informace. Například odkazy na učební texty, zajímavé příklady, články, a pod. Tyto stránky jsou neustále ve vývoji. To neznamená, že by se měly měnit informace již uvedené, ale neustále přibývat nové!

Informace pro studenty (Aktualizováno 28.4.2004):

Přednáška z pondělí velikonočního (12.4) se přesouvá o týden později
(t.j. na 19.4.). Čas a místo stejné - místnost 208, 9:10.

Obsah -- rozvrh přednášek Aktualizováno: 16.3. 2005
Pojmy: úvodní poznámky Aktualizováno: 27.02. 2004
Přednášky TIL: text Aktualizováno: 27.11. 2003
Jazyk a pojmy (aneb o čem a jak mluvíme?) Marie Duží: Organon F: 17.3. 2004

Maternova teorie pojmu. viz - Materna Pavel (1998): Concepts and Objects. Acta Philosophica Fennica, Vol. 63, Helsinki.

Doplňková literatura (Marie Duží):
Tutoriál Znalosti 2004 Marie Duží, Petr Jirků
Presentace Znalosti 2004 Marie Duží, Petr Jirků
Concepts, Language and Ontologies Článek Japonsko
Jednoduchý příklad
Notional attitudes Organon F
Propositional attitudes Logica 99
Analýza tázacích vět Datakon 2003
Concepts, Language and Ontologies Presentace
Jazyk a pojmy (aneb o čem a jak mluvíme?) Presentace