Historicky používané/navrhované sítě

Token Ring

- firemní standard IBM (sedmdesátá léta), později standardizováno v IEEE 802.5
- topologie kruh, propojování do struktury vzájemně propojených kruhů,
source route bridging
- přístupová metoda token passing: problémy:
* připojení nové stanice do kruhu
* odpojení stanice z kruhu
* inicializace kruhu
* náhrada ztraceného tokenu
=> jednoduchá metoda vyžaduje rozsáhlý podpůrný management

Jedna stanice vykonává funkci aktivního monitoru, v případě výpadku je
dynamickyi nahraditelná kteroukoli jinou stanicí; funkce monitoru neovlivní
software pracující na této stanici.

Funkce aktivniho monitoru:

* generuje hodinový signál
* odstraňuje rámce obíhající v kruhu podruhé (jejich vysílající stanice
je neodstranila)
* iniciuje vydání nového tokenu při jeho ztrátě
* periodicky (7s) iniciuje proces vyhledávání nejbližších sousedů všech stanic

Znalost sousedů nutná pro reinicializaci kruhu (porucha nebo odpojení stanice,
připojení nové stanice.

Beacon rámec - pokud stanice nedostane do časového limitu rámec od svého
souseda, oznamuje se problém síti. Zvláštním rámcem se rovněž oznamuje, že byl
detekován problém v síti jako ztráta tokenu, problém s adresami apod.

V každé stanici zabudován algoritmus pro management sítě a opravu chybových
stavů -> robustnost, náročná implementace.


- 4/16 Mb/s, topologie vyhlíží jako star, elektricky kruh
- Stanice se připojují přes MSAU (MultiStation Access Unit),
MSAU umí přemostit nepřipojenou nebo havarovanou stanici
- Každý MSAU má vývody Ring In a Ring Out -> propojení do kruhu
- Kabeláž: IBM Cables type 1-9, STP,UTP,FO
- Priority stanic (8 úrovní) - rezervace tokenu

Early Token Release:
V síti 16Mb/s (doba šíření signálu vzhledem k době vysílání rámce významnější)
dovolena optimalizace předávání pověření, vyslání tokenu okamžitě za datovým
rámcem (tj. nečeká se, až datový rámec oběhne kruh a je odstraněn zdrojovou
stanicí). V kruhu tak současně smí obíhat více datových rámců (ale jen jediný
token).

Formát rámce:
* Starting Delimiter: obsahuje zvláštní kódové symboly (J,K) nepoužívané
pro kódování samotných dat
* Access Control:
- priorita pro příjem tokenu a priorita pro rezervaci dalšího tokenu
Prioritní mechanismus rezervace příštího tokenu (následující token se vydá
s nejvyšší požadovanou prioritou, mechanismus cyklického střídání stanic
stanic stejné priority)
* Indikace Token/datový rámec
* Bit, který nastavuje aktivní monitor při průchodu rámce, aby bylo možné
odlišit a zlikvidovat vícenásobně cirkulující rámec
* Typ servisního rámce (jde-li o servisní rámec): servisní rámce používány
v algoritmech distribuovaného managementu
* Cílová a zdrojová MAC adresa
* Volitelně: pole RIF (routing information field):
informace pro zdrojové směrování. Zda je RIF použito, určuje první bit
zdrojové adresy. RIF obsahuje čísla kruhů, kterými má rámec na cestě
k cíli projít.
* Datové pole
* FCS (Frame Check Sequence)
* Ending Delimiter - opět (jiná) kombinace vyhrazených symbolů J,K
* Frame Status: bit A- cílová adresa byla rozpoznána
bit C-cílová stanice (nebo odpovídající most) převzala rámec
=> potvrzování příjmu rámců

Poznámka: Funkční adresy: Vyhrazené MAC adresy, jimž lze zaadresovat aktivní
monitor, konfigurační server, server parametrů kruhu a server chyb.

Maximální délka rámce: 4520B na 4Mb/s, 18kB na 16Mb/s.

Další vývoj: 100Mb/s a Gigabit TR.

FDDI

ANSI X3T9.5, 2 protisměrné kruhy (rekonfigurovatelnost),

stanice DAS (Dual-Attachment Station) na obou kruzích,
stanice SAS (Single-Attachment Station) jen na jednom kruhu.

spoje multimode až 2km, max. 100 stanic

Isochronní Ethernet (802.9a)

- na UTP3 (100m) - kódování 4b5b
- TDM, rozdělení na kanály: Rozbočovače podporují i standardní 10BaseT, integrace s ISDN

100VG AnyLan (IEEE 802.12)

Poznámka: kódování

Vrstva PMI (Physical Media Independent):

Arcnet (ANSI 878.1)

 • 2.5Mb/s, Coax RG62 (93 ohm)
 • topologie: star s rozbočovači: Active hub (AHUB) a Passive hub (PHUB) - (AHUB zpravidla 8 vývodů, PHUB 4)
 • Max.254 stanic (adresa na DIP-switchi), max. 9 rozbočovačů (aktivních)
 • Vzdálenost AHUB-AHUB a stanice-AHUB max 650m; PHUB-stanice max 30 m; PHUB se nesmí propojovat přímo

  Poznámka: víceportové karty (star)

  Modifikace:
  - Coaxial BUS: segment max 300 m, 8 WS
  - Twisted Pair: max 120 m, 32 WS
  - 20 Mbps Arcnet