Protokoly s omezenými kolizemi (limited-contention protocols)

- kombinují malé zpožděné ALOHA při nízké zátěži s efektivním využitím kanálu při vysoké zátěži.

Aby byla pravděpodobnost kolize nízká, musí být soupeřících stanic velmi málo. Dá se odvodit, že pro optimálně stanovenou pravděpodobnost vysílání je pravděpodobnost úspěchu při soutěžení ((k-1)/k)^(k-1), kde k je počet stanic. Z průběhu této funkce je zřejmé, že pravděpodobnost úspěchu je rozumná, pokud o slot soutěží max. 5 stanic.

Stanice se tedy rozdělí do disjunktních skupin, jen první skupina smí soutěžit o první slot, druhá o druhý, ...

Otázka, kolik stanic nechat soutěžit o jeden slot: extrémy: 1->žádné kolize, všechny->aloha Nutnost přiřazovat počty stanic soupeřících o

Adaptive Tree Walk Protocol

Stanice se uvažují jako listy binárního stromu, v prvním slotu smí vysílat všechny stanice, pokud není kolize, OK, pokud je, smí o další slot soutěžit jen stanice v levém podstromu kořene, pokud bez kolize, další rámec vyhrazen i
stanicím v pravém podstromu kořene, jinak stanicím levého podstromu levého stromu. Prohledávání do hloubky, až se najdou všechny stanice snažící se vysílat.

Každý slot je vyhrazen určitému uzlu ve stromu. Jestliže byl slot prázdný nebo se úspěšně přenesl rámec, prohledávání do hloubky se zastaví, protože byly nalezeny všechny stanice podstromu, které chtěly vysílat (jinak by došlo ke kolizi).

Problém, ve které úrovni stromu začít s přidělováním slotu (nemá smysl přiřadit kořen jednomu slotu, protože by byl stejně skoro vždy zkolidovaný). Počáteční úroveň, na kolik soutěžících skupin (podstromů) rozdělit, se optimalizuje podle zátěže:

Každý uzel na úrovni i (root je úroveň 0) má pod sebou 2^(-i)*100% procent uzlů. Pokud je q připravených stanic ve stromě rozložených rovnoměrně, očekávaný počet stanic pod uzlem v úrovni i je 2^(-i)*q. Hledáme úroveň, kde tento očekávaný počet bude 1, řešíme rovnici 2^(-i)*q=1, tedy i=log2(q).