Telekomunikační technologie v počítačových sítích

Motivace

Výhoda Voice over IP (tzv. Konvergované sítě) - technologická konzistence (IP) i pro různé přenosové technologie v různých částech systému

Problém integrace paketově orientovaných LAN s možností všesměrového vysílání s přenosovými systémy typu bod-bod a se spojovou orientací

Digitální přenos hlasu

Struktura multiplexu PCM

Rámce délky 125 mikrosekund

Bitová synchronizace, rámcová synchronizace, multirámcová synchronizace

Evropa

USA

Plesiochronní digitální hierarchie PDH

Rámec multiplexu PCM 2. řádu

Multiplexní hierarchie

Evropa (MPX 4x):
E1: 2.048 Mbps (30 k.)
E2: 8.448 Mbps (120 k.)
E3: 34.365 Mbps (480 k.)
E4: 139.264 Mbps (1920 k.)

USA:
T1: 1.544 Mbps (24 k)
T2: 6.312 Mbps
T3: 44.736 Mbps
T4: 274.176 Mbps

Synchronní digitální hierarchie SDH

Multiplexní hierarchie SDH

U všech hierarchických stupňů je délka rámce 125 mikrosekund, přenosové rychlosti vyšších řádů přesné 4-násobky rychlostí v řádech nižších

SDH počítá se začleňováním rámců PDH evropské, americké i japonské hierarchie = > členění STM1 rámce do (hierarchicky organizovaných) "virtuálních kontejnerů"

možnost začleňování toku ATM buněk do SDH - obvykle přímo do kontejneru nejvyšší úrovně (VC4)

Základním prvkem tzv. add/drop multiplexer (vydělovací muldex) - zařízení schopné včleňovat do multiplexu další příspěvek, nebo jej naopak vyčleňovat

SONET - Synchronous Optical Network

Přenosové systémy

jejich úkolem spolehlivý přenos telekomunikačních signálů (zpráv a řídící informace) mezi spojovacími zařízeními

Spojovací systémy

ústředny, struktura: spojovací pole+řízení

propojování:

Digitální spojovací pole

problém vnitřního blokování

Typy digitálních spojovacích polí

 • prostorové (S)
     
   - spojování určitého kanálu vstupního multiplexu do stejnolehlého výstupního
   - řízený křížový přepínač, řídící paměť na vstupech nebo výstupech 
    (pro každý vstup/výstup jedna řídící paměť + demultiplexor spínající
    křížové spínače kanálu jiného výstupního multiplexu)
  
 • časové (T)
   - změna kanálových intervalů mezi vstupním a výstupním multiplexem
   - realizace: paměť hovoru, cyklický zápis+řízené čtení nebo řízený
    zápis+cyklické čtení
   - řídící paměť, její obsah adresuje z jedné strany paměť hovoru, z druhé
    strany cyklická adresace
   - sdílení přístupu do paměti hovoru: použití polovin kanálového intervalu
  

  kombinace TST, STS (omezení vnitřního blokování)

  Časový spojovací modul

  Signalizace

  Signalizace je přenos řídících signálů mezi zdroji a cíli:

  Mezinárodně standardizovány signalizační systémy CCITT č.1-7

  Pro spolupráci analogových a digitálních ústředen dnes často původně analogová signalizace (pulsy různé délky, tóny) vyjádřená digitálně (K-sig)

  signalizace v hovorovém kanálu (CAS-Channel-Associated Signalling) nebo ve zvláštním signalizačním kanálu společném pro skupinu hovorových kanálů (CCS - Common Channel Signalling)

  CCS7 - signalizační systém č. 7

   - v ISDN
   - přenos signalizace mezi ústřednami ve formě paketů směrovaných nezávislou
    signalizační sítí (mezi očíslovanými signalling points-SP)
   - ve všech úrovních sítě počínaje pobočkovými ústřednami
   - možnost přenosu signalizačních zpráv i během spojení - umožňuje zavedení
    dalších služeb
   - rychlejší sestavení spojení, společný signalizační kanál průchodnější než
    při CAS (Channel-Associated Signalling)
   - signalizace musí procházet ústřednami, kde se spojují hovorové cesty
    + případně dalšími
  

  Integrované digitální sítě

    Problém odlišných technologií ve spojovacích a přenosových systémech,
    digitalizace sjednocuje - IDN (Integrated Digital Network) 
  
    - digitální spojovací pole v ústřednách
    - spojování obousměrných 64 kbps kanálů
    - PCM digitální spojovací systémy
  

  ISDN - Integrated Services Digital Network

  Rozhraní používaná pro propojování počítačových sítí telekomunikačními linkami

   STM-1 - SDH 155 Mbps, optika SM 
   STM-4 - SDH 622 Mbps, optika SM 
   STM-16 - SDH 2,5 Gbps, optika SM 
  
   E1 - primární multiplex 2,048 Mbps, měděné páry nebo koaxiál
   E3 - multiplex 3. řádu 34,368 Mbps, koaxiál
  

  Optická rozhraní OC