Veřejné datové sítě. Frame Relay, ISDN, ATM.

X.25

rozhraní pro přístup k veřejným paketovým sítím

Frame Relay

rychlé přepínání rámců na 2.vrstvě

Rámec FR

Princip přepínání

Call-control protocol

mezi uživatelem a frame handlerem, Q.931, podmnožina I.451/Q.931:

Zřizování spojení: SETUP, PROGRESS, ALERTING, CALL PROCEEDING, CONNECT, CONNECT ACK

Ukončování spojení: DISCONNECT, RELEASE, RELEASE COMPLETE

Mechanismy pro omezení zahlcení (congestion control)

Pouze nečíslované nezávislé rámce = > nelze použít sliding window

Síť je chápána jako pole front (u každé výstupní linky frame handleru)

Cíle: minimalizace počtu zahazovaných paketů, udržování dohodnuté QoS, minimalizace možnosti monopolizace sítě,

Congestion avoidance - informace koncovým systémům při náznaku kolize

Congestion recovery - obrana proti kolapsu sítě při zahlcení, zahazování rámců

V poli adresy rámce pole FECN (Forward Explicit Congestion Notification), BECN (Backward Explicit Congestion Notification) - informace od sítě ke koncovému systému, že by měl snížit informační rychlost. Bity FECN, BECN nastavuje frame handler, který detekoval nebezpečný nárůst front.

FECN/BECN je chápán jako žádost o omezení vysílání v dopředném, resp. zpětném směru (vzhledem ke směru rámce)

Zahazování rámců

Při nutnosti likvidace rámců se přednostně zahazují rámce s nastaveným DE bitem

DE bit nastavuje uživatel u nízkoprioritních rámců nebo frame handler při překročení dohodnuté informační rychlosti od uživatele (mezi CIR a EIR)

Parametry kontraktu o spojení mezi uživatelem a sítí:

Monitor toku od uživatele: Leaky Bucket Algorithm

čítač C čítající rámce od uživatele:

Vazba na IP

Standardizace Frame Relay

Frame Relay Forum, http://www.frforum.com, spolupracuje s ITU-T

ISDN: Integrated Services Digital Network

"Síť integrovaných služeb"

Digitální síť s přepínáním okruhů

Kanály

Adresování: čísla podle E.164

Typy přípojek ISDN

Komponenty struktury ISDN

NT napájeno z rozvodu uživatele, nouzové napájení z ústředny pro jeden terminál (48V)

Referenční konfigurace ISDN

R: mezi TE2 a TA (a/b, X.21, ...)
S: mezi NT a TE1
T: mezi NT2 a NT1, NT1 a NT2 často integrováno - rozhraní S/T
U: mezi NT1 a ústřednou

Sběrnice (200m), rozšířená sběrnice (500m), point-to-point (1km).

Přípojka může tvořit sběrnici o max. 8 zařízeních (současně aktivní nejvýše 2), používá se AMI kód s porušením pravidel střídání pro indikaci začátku rámce, úrovně +-0.7V, časový multiplex všech kanálů

Duplex na rozhraní U se řeší kompenzací ozvěny nebo časovým multiplexem obou stran (na kratších vedeních)

Rámce ISDN

Sdílení přístupu ke sběrnici:

Terminály identifikuje TEI (TErminal Identifier) - přiděluje ústředna

Terminály mají přidělenou prioritu, po odvysílání rámce se snižuje, přednost má telefonní služba

NT vrací při příjmu D-bitu jeho hodnotu v protisměrném rámci v E-bitu

Terminály před vysíláním musí nejprve detekovat posloupnost jedniček o délce uměrné prioritě terminálu v E-bitech. Pokud terminál vysílá D-bity a E-bity se od nich liší, musí okamžitě přestat vysílat

Signalizace

DSS1 (Digital Subscriber Signalling System no. 1)

ATM: Asynchronous Transfer Mode (Broadband ISDN, B-ISDN)

Referenční model ATM

fyzická vrstva

vrstva ATM

adaptační vrstva (AAL-ATM Adaptation Layer)

Prakticky používané typy AAL:

Formát hlavičky buňky ATM

Idle buňky mají vyhrazený bitový vzor hlavičky

Přepínání

Třídy spojení

Tímto se zajišťují priority služeb, buffery při switchování se jednotlivým typům služeb přidělují definovaným způsobem.

Traffic shaping a traffic policing

Příklady parametrů QoS

Adresování

V privátních sítích se používají formáty DCC, ICD, ve veřejných sítích výhradně
globální adresace podle E.164 - zahrnuje ISDN telefonni číslo, MAC a SAP

Signalizace a směrování

Protokol IISP: statický routing

Protokol P-NNI: mezi přepínači, obdoba OSPF, link-state protocol, výměna
několika metrik, podporuje vyvažování zátěže přes redundandní linky

Protokol ILMI (Interim Local Management Interface):
obdoba SNMP, pro zjišťování parametrů sousedního interface: UNI/NNI a verze, prefix ATM adresy, registrace MAC adresy koncového systému, ...

Typy spojení (PVC,SVC)

Poznámka: Chybí možnost všesměrového vysílání (broadcast)

ATM LAN Emulation (LANE)

Emulace na úrovni 2. vrstvy OSI, emulovaná LAN emuluje jeden segment/ring, neřeší QoS.

Komponenty:

Podpora pro rámce 802.3 a 802.5
Pro správné šíření broadcastů k rámci připojen ID odesílajícího LEC

Classical IP over ATM (CLIP)