Informace ke kursu 456-907/1 TA Teorie algoritmů (Theory of algorithms)

garant: doc. Petr Jančar (A1024), Petr.Jancar@vsb.cz

Studium v tomto (doktorském) kursu je individuální. Standardní průběh je takový, že student si sám vybere partie z oblasti dané zaměřením kursu; nejlépe takové partie, které jej zaujmou v souvislosti se zaměřením jeho práce. Vybere si literaturu, kterou zkonzultuje (třeba emailem) s garantem kursu, s nímž dohodne i minimální rozsah nastudovaného materiálu. Zkouška pak probíhá ve formě asi 40 minutové prezentace, pro kterou student připraví podklad v elektronické formě (např. pdf-soubor, ppt-soubor apod.); preferovaný jazyk tohoto elektronického podkladu je angličtina. Během prezentace student podá přehled nastudované oblasti a přiblíží i nějaký zajímavý problém detailně. Výklad studenta je doplňován dotazy zkoušejícího i publika.