Informace ke kursu "Kombinatorická optimalizace" (LS 2016/17)

Oficiální číslo a název kursu: : 460-4091 - Kombinatorická optimalizace ( KO )
(předmět má standardní stránku v Edisonu)

Přednášky vede: prof. Petr Jančar (EA414), Petr.Jancar@vsb.cz , www.cs.vsb.cz/jancar

Cvičení vede: doc. Zdeněk Sawa (EA413), Zdenek.Sawa@vsb.cz ,

Aktuální důležité informace (v obráceném chronologickém pořadí):

Studijní materiály:

Jako základ nám poslouží pracovní materiál z předchozího běhu kursu: V něm jsou i odkazy na další zdroje. Konkrétní průběh letošního běhu kursu nemusí být totožný.

Požadavky k zápočtu a způsob zkoušky:

V Edisonu je teď u zápočtu uvedeno 20-45 bodů (minimum pro uznání - maximum). Z toho 25 bodů bude možné získat za zápočtovou písemku na konci semestru a 20 bodů bude možné získat za aktivitu na cvičení (zhruba po 2 bodech na 10 cvičeních). Zkouška bude sestávat z písemné přípravy a z ústní části. (V Edisonu je sice uvedeno 6 - 55 bodů, ale uvedené minimum je jen formální, pro skutečné uznání se předpokládá zisk alespoň 20 bodů.) Náplň zápočtové písemky a zkoušky upřesníme během přednášek a cvičení.

Možnost konzultací:

Konzultace je nejlépe domluvit osobně po výuce, či mailem (předem i v případě využití oficiálních konzultačních hodin).