Informace ke kursu "Vybrané partie teoretické informatiky" (VPTI) (LS 2016/2017)

Přednášky a cvičení vede: prof. Petr Jančar (mail petr.jancar@vsb.cz ),

Aktuální důležité informace (v obráceném chronologickém pořadí):

Studijní materiály:

Primárním pracovním materiálem je následující text:

vpti.pdf

Předmět je ovšem určen pro zájemce o hlubší pohled do teoretických základů vybraných partií informatiky a předpokládá se jejich aktivní vyhledávání a studium dalších potřebných zdrojů.

Požadavky k absolvování:

Formálně jsou v Edisonu uvedeny tyto úkoly: zápočet (max. 30 bodů) a zkouška (max. 70 bodů). K zápočtu se předpokládá aktivní účast na výuce během celého semestru, každý také zpracuje a v rámci výuky odreferuje přidělené úkoly. Zkouška pak bude v zásadě ústní, s časem na písemnou přípravu. Diskutovat to budeme podrobněji během semestru.