Kontaktní údaje
Kontakt: 
Místo bydliště:  Šenov, 739 34
Škola:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Adresa školy:   17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, 708 00
Místnost:   EA 413
Telefon:  (59732) 5873
ICQ:  179691948 Aktuální status ICQ
Konzultační hodiny:  Po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv v době 8:00-15:30, kdy zrovna neučím
 
Aktuální aktivity
Odborný asistent na katedře informatiky, FEI, VŠB-TUO
Člen výzkumné skupinky VERIF
 
Významná data a období mého života
17.4.1979 Narozen ve Frýdku-Místku
1983-1985 Mateřská školka ve Frýdku-Místku
1985-1993 8. základní škola ve Frýdku-Místku
1993-1997 Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
1997-2002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky - magisterské studium
5.6.2002 Obhajoba diplomové práce a státní zkouška
28.6.2002 Obdržen diplom s vyznamenáním na slavnostní promoci
2002-2009
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky - doktorské studium (od 9.7.2007 do 1.5.2009 přerušeno)
2.5.2005-31.8.2010 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky - pracovník vědy a výzkumu
25.6.2007 Vykonána státní doktorská zkouška (rigorózní) a obhájeny teze dizertační práce
2.2.2010 Obhájena dizertační práce
1.9.2010-dosud Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky - odborný asistent
2.7.2016 Svatba