..:: Martin Kot ::..
Teoretická informatika - šk. rok 2014/15
Aktuální informace
19.05.2015 Možnost opravy referátů (jak pro ty, co úkol nesplnili, tak pro ty, kteří byli případně v řádném termínu omluveni) bude před prvním termínem zkoušky, konkrétně 26.5. v době 13.30 - 15.00 v kancelářích EA413 a EA414. Platí pro prezenční i kombinované studenty.
12.05.2015 Prezentace referátů kombinovaných studentů budou probíhat podle původního plánu v pátek 15.5. Místo posluchárny EC1 ale proběhnou na místnosti EB130. Budeme tam k dispozici již cca od 8 hodin, takže kdo má již v té době čas, tak, prosím, přijďte, ať využijeme celý interval 8:00-10:30 a na všechny z Vás se tak dostane (za 90 minut určených na tutoriál by to mohl být problém stihnout).
10.05.2015 V Edisonu jsou již vypsány termíny zkoušky ve zkouškovém období. Zapište se vždy co nejdříve, nejpozději během předchozího dne. Jiné než (tři) vypsané termíny nebudou.
10.05.2015 V Edisonu je vypsán náhradní termín zápočtové písemky pro ty, kteří byli řádně omluveni u řádného termínu. Zároveň se jedná i o opravný termín pro ty, kteří nedosáhli 8 bodů. (Jak je psáno v podmínkách níže, u opravného termínu je nutné získat alespoň 12 bodů, ale zapíšeme jen 8 bodů.) Zapište se v Edisonu, termín je 12.5.2015 ve 14.15 na C3.
10.05.2015 Referáty budou prověřovány na cvičeních v zápočtovém týdnu 11.-15.5.2015. Studenti, kteří půjdou v červnu 2015 k SZZ, mají možnost splnit úkol referát na cvičeních v pondělí 11.5. (později) odpoledne (i když jejich řádné cvičení je v týdnu později). Výhradně pro tyto studenty (tedy pro ty, kteří se hlásí k SZZ v 6/2015) bude vypsán speciální zkouškový termín, a sice ve středu 13.5.2015 v 15 hod. na C1 (kruhová budova). Studenti se na termín v Edisonu nepřihlašují, ale po odevzdání diplomových prací se tito studenti ohlásí mailem paní Geletičové, která nám oprávněnost účasti na uvedeném mimořádném termínu zkoušky potvrdí.
31.03.2015 V Edisonu byly vypsány termíny na zápočtovou písemku pro prezenční studenty na čtvrtek 16.4. v časech 12:30-13:15 a 13:15-14:00. Každý student se musí na některý z termínů přihlásit a to do 13.4., poté již budou termíny uzavřeny. Pokud se někdo ze závažných důvodů nemůže uvedených termínů zúčastnit, musí se bez prodlení (nejlépe předem nebo co nejdříve po termínu v případě nečekané situace) omluvit mailem cvičícímu. Kombinovaných studentů se přihlašování netýká, budou všichni písemku psát na tutoriálu 17.4.
16.03.2015 Zápočtová písemka proběhne ve čtvrtek 16.4. v 12:30-14:00. Přesné termíny (bude se psát na několika místnostech současně a dvou 45minutových časových intervalech) budou zveřejněny v Edisonu s dostatečným předstihem a bude nutné se na některý z termínů přihlásit.
16.03.2015 Všem studentům byl odeslán email s číslem přiděleného referátu. Pokud někomu email náhodou nedošel, kontaktuje svého cvičícího a ten mu přidělené číslo sdělí.
03.03.2015 Na této záložce se budou objevovat aktuální informace pro studenty kombinovaného studia i prezenčního studia. Pokud budou platné jen pro jedny z nich, bude to u dané informace uvedeno.