..:: Martin Kot ::..
Úvod do teoretické informatiky - šk. rok 2010/11
Obecné údaje
Garant:  Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Počet kreditů:  6
Rozsah:  2/2/0/2
Ukončení:  Zkouška
Oficiální stránka:  http://www.cs.vsb.cz/sawa/uti/
Přednášející:  ,
Cvičící:  , , ,
, , ,
, , ,
 
Rozdělení bodů
Zápočet: 
 • 22b - písemná práce v průběhu semestru, rozdělena na dvě části - jedna z oblasti logiky a druhá z teorie jazyků a automatů
 • Podmínkou na zápočet je získání alespoň 7 bodů ze zápočtové písemky
Zkouška: 
 • 65b - písemná zkouška
 • 0b - nepovinná ústní zkouška - možnost upravit body v obou směrech na základě konzultací nad písemkou
 
Anotace
Cílem je naučit posluchače zacházet se základními pojmy teoretické informatiky a používat je v běžné programátorské praxi. Zároveň jsou předmětem podány teoretické základy nutné pro další studium informatiky na vyšším stupni.
 
Rozvrh hodin
7:15
8:00
8:00
8:45
9:00
9:45
9:45
10:30
10:45
11:30
11:30
12:15
12:30
13:15
13:15
14:00
14:15
15:00
15:00
15:45
16:00
16:45
16:45
17:30
17:45
18:30
18:30
19:15
pondělí
J358
Ciprich N.
J358
Ciprich N.
       
D212
Frydrych T.
   
D212
Frydrych T.
úterý        
D213
Menšík M.
   
K308
Dráždilová P.
D209
Dráždilová P.
   
   
D213
Menšík M.
K308
Dráždilová P.
               
   
D212
Číhalová M.
D212
Číhalová M.
               
středa
D210
Takács O.
D210
Takács O.
NA1
Sawa Z., Menšík M.
   
J401
Sawa Z., Menšík M.
J401
Sawa Z.
   
čtvrtek    
K308
Kot M.
K308
Kot M.
J358
Vích L.
K308
Macek J.
K308
Chocholatý J.
K308
Chocholatý J.
           
K308
Macek J.
J358
Vích L.
       
pátek                            
sobota                            
 
Přednášky
Matematická logika
 • Základy výrokové a predikátové logiky.
 • Analýza vět přirozeného jazyka v jazyce predikátové nebo výrokové logiky.
 • Odvozování důsledků. Množinové / sémantické důkazy.
 • Základy rezoluční metody.
Jazyky a Automaty
 • Formální jazyky. Konečné automaty.
 • Konstrukce konečných automatů. Nedeterministické konečné automaty.
 • Převod nedeterministických konečných automatů na deterministické. Regulární výrazy.
 • Bezkontextové gramatiky jazyky.
Vyčíslitelnost a složitost
 • Algoritmické problémy. Modely výpočtu.
 • Asymptotická notace. Složitost algoritmů.
 • Složitost problémů. Třídy složitosti. Převody mezi problémy. Třída NPTIME.
 • Algoritmicky nerozhodnutelné problémy.
 
Studijní literatura
Základní
Další
 • M. Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984.
 • John E. Hopcroft a Jeffrey D. Ullman: Formálne jazyky a automaty. Alfa Bratislava 1978.
 • J. Gruska: Foundation of Computing, International Thomson Computer Press 1997.
 • D. Kozen: Automata and Computability, Undergraduate Text in Computer Science, Springer Verlag 1997.
 • M. Sipser: Introduction to the Theory of Computation. PWS Publishing Company 1997.
 • Ding-Zhu Du, Ker-I Ko: Problem Solving in Automata, Languages, and Complexity, Wiley, 2001.
Literatura není povinná, pouze doporučená, na přednáškách a cvičeních se dozvíte vše potřebné. (Toto není recitační kroužek, takže se nemusíte učit nazpaměť pasáže z knih. Lépe řečeno, nazpaměť se ani učit nesmíte, látce je třeba porozumět.)
Pokud máte k dispozici jiné úvodní knihy či skripta pro daný předmět, klidně je můžete používat. Jedna věc však platí pro všechny -- některé věci na přednášce se mohou líšit od literatury (například odchylky v definicích pojmů, které nejsou jednoznačně ustálené) a u zkoušky pak platí to, co bylo na přednášce.