..:: Martin Kot ::..
Úvod do teoretické informatiky - šk. rok 2014/15
Aktuální informace
12.05.2014 Z důvodů konání matematické konference na místnosti EC2 se tutoriál pro kombinované studenty v pátek 15.5. přesouvá na místnost EB130 (čas 11:30-13:00 se nemění).
10.05.2014 V Edisonu byly vypsány termíny zkoušek pro prezenční i kombinované studenty. V případě naplnění kapacity vypsaných termínů bude kapacita podle potřeby navýšena nebo budou přidány další termíny v jiném čase ve stejný den.
21.04.2014 V Edisonu byly vypsány předtermíny zkoušky pro studenty, kteří jdou letos ke SZZ. Předtermíny budou ve středu 6. května 2015 a ve středu 13. května 2015. Předtermíny jsou určeny pouze pro studenty, kteří jdou letos ke SZZ. I když se jedná o předtermín, zkouška bude obsahovat otázky z učiva z celého semestru, včetně látky, která v tu dobu ještě nebude probrána na přednáškách a cvičeních.
21.04.2014 Náhradní termín zápočtové písemky pro studenty, kteří se omluvili z řádného termínu, bude ve středu 6. května 2015 v 15:00 na místnosti C5. Na náhradní termín je třeba se v Edisonu přihlásit!
21.04.2014 Opravný termín zápočtové písemky pro studenty, kteří nezískali ze zápočtové písemky potřebný počet bodů, bude ve středu 13. května 2015 v 15:00 na místnosti C5. Na opravný termín je třeba se v Edisonu přihlásit!
31.03.2014 Zápočtové písemky (prezenčních i kombinovaných studentů) se budou psát na cvičeních/tutoriálu v týdnu 13.4.-17.4.2015. Každý prezenční student bude písemku psát na svém cvičení (= na které se přihlásil při volbě rozvrhu v Edisonu) v onom týdnu, kombinovaní studenti na tutoriálu v pátek 17.4. Pokud se někdo ze závažných důvodů nemůže uvedených termínů zúčastnit, musí se bez prodlení (nejlépe předem nebo co nejdříve po termínu v případě nečekané situace) omluvit mailem cvičícímu. Pokud se někdo nemůže zúčastnit jen svého cvičení, může si domluvit účast na písemce na jiném cvičení v onom týdnu (s cvičícím, ke kterému by chtěl na písemku přijít).
03.03.2014 Na této záložce se budou objevovat aktuální informace pro studenty kombinovaného studia i prezenčního studia. Pokud budou platné jen pro jedny z nich, bude to u dané informace uvedeno.