..:: Martin Kot ::..

Diplomová práce

Téma: Řízené gramatiky
Vedoucí: Doc. RNDr. Jaroslav Markl
Oponent: Doc. RNDr. Petr Jančar CSc.
Obhájeno: 5. června 2002
Posudky: vedoucí, oponent
Text diplomové práce: grammars.pdf

Abstract: V teorii formálních jazyků se většinou používají klasické gramatiky. Dělíme je podle Chomského hierarchie. V této práci jsou představeny bezkontextové řízené gramatiky, které jsou často vhodnější. Omezují i užití pravidel a ne jen jejich tvar. Různé typy řízení derivace jsou zde srozumitelně vysvětleny. Neformální popis je pro přesnost doplněn definicemi. Pro snadné pochopení jsou zde komentované příklady. Řízené gramatiky jsou porovnány s klasickými i mezi sebou podle generativní síly, přirozenosti návrhu a složitosti algoritmu derivace. Na jednoduchém programovacím jazyku jsou ukázány výhody řízené derivace. Teorie je doplněna o softwarový simulátor derivace podle programované gramatiky.

Klíčová slova: gramatika, řízená gramatika, programovaná gramatika, maticová gramatika, regulárně řízená gramatika, neuspořádaná vektorová gramatika, podmíněná gramatika, polopodmíněná gramatika, gramatika s náhodným kontextem, uspořádaná gramatika, indická paralelní gramatika, \mbox{k-gramatika}, rozptýlená kontextová gramatika, neuspořádaná rozptýlená kontextová gramatika, k-jednoduchá maticová gramatika, řízená derivace

Simulátor programované gramatiky: Applet
 Hierarchie tříd
 Javovské zdrojové kódy (aplikace i applet v jednom)
 Uživatelská a programátorská příručka