..:: Martin Kot ::..

Magisterské studium

Škola: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra: Katedra informatiky
Obor: Inženýrská informatika
Studijní program: Elektrotechnika a informatika
Absolvované předměty

Téma diplomové práce: Řízené gramatiky
Ukončení studia: 5.6.2002 obhájením diplomové práce a složením státní zkoušky z předmětů matematická informatika, počítače a sítě, databázové a informační systémy

Během studia na této vysoké škole jsem vytvořil velké množství semestrálních projektů a referátů. Všechny zde dávám k dispozici dalším studentům pro inspiraci.