..:: Martin Kot ::..

Doktorské studium

Škola: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra: Katedra informatiky
Obor: Informatika a aplikovaná matematika
Studijní program: Elektrotechnika a informatika

Téma dizertační práce: Verifikace konkurentních systémů
Školitel: Doc. RNDr. Petr Jančar CSc.
Datum zahájení DSP: 23.9.2002
Přerušení studia: od 9.7.2007 do 1.5.2009

Teze dizertační práce: Vybrané problémy formální verifikace
Termín státní doktorské zkoušky: 25.6.2007 v 15:30

Dizertační práce: Selected Problems from the Area of Formal Verification
Termín obhajoby: 2.2.2010 v 14:00
Komise pro obhajobu:

Studijní plán

Č. předmětuNázev předmětuPlánovaný termín zkouškySkutečný termín zkoušky
456904Teorie formálních systémů15.2.200320.8.2003
456908Objektově orientované technologie31.8.200314.2.2003
456909Petriho sítě31.8.200320.8.2003
456906Teorie jazyků a automatů15.2.20044.3.2004
456907Teorie algoritmů31.8.200424.9.2004
712191Jazyk anglický31.8.200428.5.2007