..:: Martin Kot ::..

English version of this subpage is under construction

Projekty

Na této stránce jsem zveřejnil většinu projektů, které jsem vytvořil během studia informatiky na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě v letech 1997-2002. Jednotlivé projekty jsou většinou ve stavu, v jakém byly při odevzdání - od té doby jsem je již nijak neopravoval. Funkčnost některých závisí na běžících serverech, databázích apod. Jiné byly ještě psány pro DOS a nemusí být funkční pod Windows. V každém případě jsou ale zveřejněny zdrojové kódy, takže se v případě zájmu můžete inspirovat mou prací při řešení podobných problémů.

PředmětProjekt
Číslicové počítače 2Informační systém knihovny - popis HW i SW Státní vědecké knihovny v Ostravě
Databázové a informační systémy 1Informační systém hotelu - aplikace v FOXPRO v2.6. Součástí je analýza, programátorská příručka a uživatelská příručka.
Databázové a informační systémy 2Centrální evidence obyvatel - aplikace v ORACLE Forms∧Reports
Analýza informačního systému pro Úřad práce - zadání, DFS, ERD, diagram událostí a akcí, DFD
Databázové a informační systémy 3Nabídky pro studenty - aplikace v PHP3. Zdrojové kódy jsou k dispozici zde.
Distribuované objektové systémyDistribuovaný zálohovací systém - javovská aplikace pro CORBu v linuxu
Internetové technologieHra šibenice (Hangman) napsaná jako JAVA applet se slovníkem v tvaru XML. Zdrojové kódy jsou k dispozici zde. K činnosti potřebuje parser XML souborů xerces. Při spouštění appletu z odkazu je nutné načíst asi 630kB tříd. Pokud máte pomalejší připojení, vyzkoušejte jednodušší verzi pod odkazem v java technologiích (asi 27kB, protože nepotřebuje parser XML).
Java technologieHra šibenice (Hangman) - javovský applet. Slovník tvoří textový soubor speciálního tvaru. K dispozici jsou i zdrojové kódy.
Metody analýzy datASOC - implementace jedné z metod analýzy dat v C++. Součástí archívu jsou i data týkající se asistované reprodukce a výsledky získané touto i jinými metodami.
Neuronové sítěImplementace neuronové sítě metodou backpropagation. Stručný popis naleznete zde.
Objektově orientované metodyAnalýza a návrh informačního systému knihovny
Objektově orientované programováníImplementace informačního systému navrženého v rámci OOM. Program je psán v C++ a překládán pomocí Borland C++ v3.0 (využívá grafické knihovny firmy Borland).
Operační systémyAlgoritmy producent/consumer, jedící filozofové a démon spouštějící programy v určeném čase. Programy jsou napsány v C pro linux. Jejich popis je k dispozici zde.
PřekladačePřekladač zjednodušené verze pascalu do java byte kódu. Program je psán v C++. Využívá generátory překlaadačů flex a bison.
Počítačové sítěPaketový analyzátor pro MSDOS psaný v C, C++ a asembleru. Popis funkce programu je zde.
Počítačové sítě 2Analyzátor IP provozu na síti. Obsahuje vlastní HTTP server, který zprostředkovává rozhraní k poskytovaným službám (zde je jen ukázka rozhraní bez funkčnosti, musel by se spustit HTTP server a odpovídající server, které jsou v zip archívu).
Softwarové inženýrstvíAnalýza informačního systému menzy
Strojově orientované jazykyFiltr pro odstranění vybraných znaků - program psaný v asembleru určený pro MSDOS.
Program pro převod mezi římskými a arabskými číslicemi - program je psán v asembleru a C. Je určen pro linux. K dispozici je uživatelská příručka.
StatistikaHledání závislosti tržby na dni v týdnu ve firmě zabývající se prodejem masa a uzenin.
Teorie zpracování datEvidence zaměstnanců - jednoduchý program pro MSDOS jako příklad na agendové zpracování dat. Řeší ukládání do souboru i tvorbu a správu indexového souboru.
Úvod do operačních systémůHra logik (Mastermind) - jednoduchá procedura pro interpret příkazu BASH v linuxu
UdpInterpret jednoduchého jazyka. Je psán v C++ a využíva generátor flex. Dokumentaci naleznete zde.
Umělá inteligenceExpertní systém na rozpoznání částice - javovský applet, který na základě otázek na vlastnosti částice rozpozná, o kterou jde. Zdrojové kódy jsou zde.
Úvod do programovacích jazykůHledání cesty v bludišti - určeno pro funkcionální jazyk Haskell
Kůň na šachovnici - určeno pro funkcionální jazyk Haskell. Hledá takovou cestu koně po libovolně velké šachovnici, že každé pole je navštíveno právě jednou.
Vyhodnocování matematických výrazů - určeno pro funkcionální jazyk Haskell. Výrazy mohou obsahovat sčítání, odčítání, násobení, dělení a libovolně velký počet zanoření závorek.
Základy počítačové grafikyProgram pro nalezení krychle, která leží úhlopříčkou na jedné zadané přímce a vrcholem na druhé. Program je psán v Borland C++ v3.0 a využíva grafické knihovny firmy Borland. Zdrojové kódy jsou zde.
Program vypočítávající viditelnost mnohoúhelníků v prostoru metodou z-buffer. Program je psán v Borland C++ v3.0 a využíva grafické knihovny firmy Borland. Přeložený program spolu s ukázkovými soubory je zde.