Autor: Martin Kot
Studijní číslo: KOT119
Datum: 8.12.2000

1. projekt do SOJ


Zadani: Filtr na odstranění požadované množiny znaků

Popis:Projekt slouží jako filtr čtoucí znaky ze standardního vstupu a po odfiltrování požadovaných znaků zapisující zbylé na standardní výstup. Program načítá znaky ze vstupu bez čekaní, proto není možné je psát na klávesnici, ale je nutno do programu přesměrovat výstup jiného.

Filtrované znaky se zadávají jako parametr příkazové řádky takto:

Mezi jednotlivé znaky není nutno vkládat žadné oddělovače, ale je dovoleno jakkoliv používat znaky s ASCII hodnotou <= 32

Po spuštění programu s parametrem -h je vypsána nápověda.

Program je psán pro Turbo asembler pro MS DOS
Zdrojový kód - asm soubor
Spustitelný soubor