GPGPU a CUDA technologie

Krátký souhrn historie GPGPU a úvod do technologie CUDA - cuda-intro.pdf, zdroje: (1, 2, 3 )

Úvod do programování CUDA - výběr z dokumentace výrobce. Jde o popis základních pojmů a organizace vláken z kapitoly 2 a část přílohy B popisující rozšíření jazyka C/C++: cuda-programming.pdf (originál).

Připravené příklady ve formě zdrojových kódů v prostředi eclipsu NSIGHT - cuda-demo-20181112.tar

Všechny potřebné programátorské nástroje jsou nainstalovány na učebně EB430. Pokud si chcete technologii CUDA vyzkoušet na svém počítači, musíte mít kartu NVidia.

Katedra informatiky je jedním z CUDA Research Center .

Výpočetní uzel Tesla katedtry informatiky.