Pořadatelé Vás srdečně zvou do Prahy na konferenci Objekty 2006 a těší se na hojnou účast.

http://www.cs.vsb.cz/objekty/2006

Call For Papers (PDF)

Poslední informace

23. - 24. listopadu 2006
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze

 
Konference je podporována:
 

 

Microsoft® Česká republika
 

 

Deloitte
 

Sun Microsystems CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Sun Microsystems CZ
ACM Czech Chapter
Deloitte
Microsoft CZ

Mediálním partnerem konference Objekty 2006 je