Instrukce autorům k prezentaci příspěvků

Autoři budou mít k dispozici počítač, datový projektor a zpětný projektor. V prvém případě se očekává soubor s prezentací ve formátu pdf, ps či ppt. Jiné formáty prosím konzultujte s organizačním výborem. Soubory musí být na počítači v příslušné místnosti uloženy před začátkem přednáškového bloku!

Dlouhé příspěvky

Délka prezentace 25min (30min včetně diskuze).

Krátké příspěvky (postery)

Autoři budou mít prostor dvou minut k upoutávce (je tedy nutné přizpůsobit tomuto času počet slidů). V případě použítí prezentace v elektronické podobě je nutné umístit soubory na počítači v příslušné místnosti před začátkem bloku. Maximální velikost posteru je omezena formátem A1, při použití nestandartních rozměrů je maximální velikost omezena rozměry 60x85cm (v obou případech je delší strana výška a kratší šířka). Postery musí být nainstalovány v předstihu (např. během polední pauzy dne ve kterém se koná příslušný blok).

Poznámka

Poster může být vyroben ruznými technikami, pro potřeby konference postačí i černobílý "slepovaný", tj. "ručně vyrobitelný" pomocí standartního kacelářského vybavení. Častou chybou posterů je použití textu příspěvku tak jak je vytištěn ve sborníku, je vhodné použít větší velikost fontů pro lepší čitelnost i z dálky.