Instrukce pro přípravu camera-ready verze příspěvků

Následující instrukce, prosím, pečlivě přečtěte:

Styly
Všechny akceptované příspěvky musí být formátovány v souladu s předepsanými styly pro konferenci Znalosti 2003. Pro příspěvky formátu MS-Word použijte šablonu, pro příspěvky v LaTeXu je připraven styl. Šablona i styl jsou k dispozici zde, a to jak v české, tak v anglické verzi.

Rozsah příspěvku
Délka příspěvku přijatého jako "DLOUHÝ" je limitována počtem 10 stran. Příspěvek přijatý jako "KRÁTKÝ" nesmí přesahovat počet 6 stran.

Další poznámky

Zasílání příspěvků
Příspěvky posílejte archivované ve formátu .zip (případně  .gz  .tgz) s tímto obsahem:

pro LaTeX: Příspěvek je potřeba zaslat jak ve formě zdrojových souborů (.tex soubory, obrázky .eps), tak ve formě PS nebo PDF souboru.
pro MS-Word: Příspěvek je potřeba zaslat ve formě .rtf souboru, kdo má možnost vyrobit PDF či PS soubor, tak i tento. Pokud pošlete pouze wordovský dokument, vyrobíme "camera-ready" PDF sami a tento soubor Vám pošleme zpět pro kontrolu.

Příspěvky zasílejte pomocí webového rozhraní "Systému pro zasílání abstraktů/příspěvků" stejně, jako byly zasílány nabízené příspěvky.

!! Upozornění !!
Upozorňujeme, že pro zařazení příspěvku do sborníku je nutné splnit všechny výše zmíněné instrukce.

Uzávěrka pro dodání korektní verze příspěvku je 10. ledna 2003. Příspěvek dodaný po tomto datu nebo nesplňující výše zmíněné instrukce bohužel nebude možné z technických důvodů zařadit do sborníku. Velmi proto doporučujeme zasílat příspěvky co nejdříve (již během prosince), s tím, že redaktoři sborníku Vás na formální nedostatky upozorní a umožní Vám znovu zaslat opravenou verzi.