Organizátoři děkují účastníkům konference Znalosti 2003 za účast a doufají, že se vám konference líbila. Těšíme se s vámi někdy příště v Ostravě nashledanou a samozřejmě zveme na příští ročník konference Znalosti 2004.

http://www.cs.vsb.cz/znal2003

znal2003@cs.vsb.cz

Call For Papers (PDF,RTF)

19. - 21. února 2003
Katedra informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava


Konference je částečně podporována granty EU:

OntoWeb - Ontology-based information exchange for knowledge management and electronic commerce, IST-2000-29243.
    
     
Centre of Excellence MIRACLE: Machine Intelligence Research and Application Centre for Learning Excellence, EC grant No. ICA1-CT-2000-70002.

Mediálním partnerem konference Znalosti 2003 jsou: